================================================== -->

บา คารา 88

เมื่อถามว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีการประสานมาหรือไม่ว่าจะนำหีบบัตรที่สำนักงานเขตหลักสี่ออกมาอย่างไร น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าวว่า ยังไม่ทราบ ต้องถามฝ่ายความมั่นคง เพราะเรามีขั้นตอนการประสานงาน ทั้งนี้ ต้องขอร้องพี่น้องประชาชน ถ้าขัดขวางไม่ให้มีการเลือกตั้ง สิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถนำไปตอบคำถามกับต่างประเทศได้ เพราะกระบวนการเลือกตั้งทำให้ทุกคนมีส่วนร่วม ในเรื่องของสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ซึ่งเราก็อยากให้ทุกคนมาร่วมกันแสดงออก จึงต้องขอความร่วมมือทุกคนด้วยว่า ขอให้ใช้ความอดทนอดกลั้น และอยากขอวิงวอนไม่ให้มีการปะทะกัน เพราะจะอาจนำมาซึ่งความรุนแรงได้ เราควรหันหน้ามาพูดคุย ซึ่งตนมีความเป็นห่วงในส่วนนี้และได้ย้ำกับเจ้าหน้าที่ไปแล้ว ซึ่งหากทางศรส.ประชุมเสร็จก็คงมีแนวทางและออกของเรื่องดังกล่าว

  • เยี่ยมชมบล็อก:58297
  • จำนวนบล็อกโพสต์: 21
  • กลุ่มผู้ใช้: ผู้ใช้ทั่วไป
  • เวลาลงทะเบียน:2021-02-25 08:01:28
  • ตรารับรอง:
รายละเอียดส่วนบุคคล

ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันที่เราจะได้รำลึกบุญคุณของทหารกล้าที่ได้เสียสละชีวิตและเลือดเนื้อเพื่อปกป้องประเทศชาติไม่ให้ถูกรุกราน และเนื่องจากหลังสงครามยุติ เหล่าทหารบางส่วนต้องสูญเสียอวัยวะและพิการทำให้การดำเนินชีวิตเป็นไปด้วยความยากลำบาก รัฐบาลจึงได้จัดตั้ง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ขึ้นเพื่อช่วยเหลือทหารและครอบครัว ซึ่งภารกิจหนึ่งที่สำคัญคือ การอบรมฝึกวิชาชีพเพื่อสร้างรายได้เลี้ยงตนเอง โดยเฉพาะ ช่างฝีมือเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นับเป็นอาชีพหนึ่งที่น่าภาคภูมิใจของทหารผ่านศึก พลเอก ชัยวัฒน์ สท้อนดี ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เล่าถึงประวัติความเป็นมาขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกว่า ในอดีตสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศไทยได้ส่งกำลังทหารเข้าร่วมรบในสงครามมหาเอเชียบูรพา หลังจากสงครามสงบมีการปลดทหารกะทันหัน ทำให้ทหารและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนในการครองชีพ รัฐบาลในสมัยนั้นจึงได้หาทางช่วยเหลือโดยการจัดตั้งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกที่เรียกย่อ ๆ ว่า อผศ. เพื่อเป็น หน่วยงานถาวรทำหน้าที่ให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติ เรียกว่า พระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ปี 2491 ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2491 จึงกำหนดให้วันที่ 3 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันทหารผ่านศึก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกมีภารกิจสำคัญในการให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึก 6 ด้าน ด้วยกัน ได้แก่ การสงเคราะห์ด้านการเกษตร การสงเคราะห์ด้านอาชีพ การสงเคราะห์ด้านสวัสดิการและการศึกษา การสงเคราะห์ด้านการรักษาพยาบาล การสงเคราะห์ด้านการให้สินเชื่อ และด้านส่งเสริมสิทธิและเกียรติ ซึ่งปัจจุบันมีทหารผ่านศึกที่มีสิทธิรับการสงเคราะห์จากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจำนวน 614,000 คน และถ้ารวมครอบครัวด้วยก็มีเกือบประมาณ 2 ล้านคน นอกจากนี้แล้วยังมีหน่วยงานกิจการพิเศษที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อนำรายได้จากการดำเนินงานมาสมทบงบประมาณในการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกด้วยกัน 6 หน่วย ได้แก่ สำนักกิจการศาลหลักเมือง สำนักกิจการการเกษตรการอุตสาหกรรมและการบริการ สำนักงานกิจการโรงพิมพ์ สำนักงานรักษาความปลอดภัย สำนักงานจัดจำหน่ายสลากกินแบ่งและบุหรี่ และสำนักงานกิจการโรงงานในอารักษ์ สำหรับสำนักงานกิจการโรงงานในอารักษ์ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ทหารผ่านศึกเป็นอย่างมาก ชูวิทย์ เพชรล้ำ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานกิจการโรงงานในอารักษ์ อธิบายว่า สำนักงานกิจการโรงงานในอารักษ์เป็นหน่วยงานหนึ่งขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จัดตั้งขึ้นโดยมติสภาทหารผ่านศึกเมื่อปี 2530 เพื่อให้มีภารกิจในการผลิตยุทธอาภรณ์ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ เครื่องแบบ เครื่องแต่งกาย เครื่องนอน เครื่องสนาม ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง ผลิตภัณฑ์ไม้ครุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์โลหะและยุทธภัณฑ์ประเภทเสื้อเกราะป้องกันกระสุน จำหน่ายให้กับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม ซึ่ง อผศ.ได้รับสิทธิพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อให้สามารถหารายได้มาสมทบงบประมาณที่ยังไม่เพียงพอแก่การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ เพื่อให้ทหารผ่านศึกส่วนหนึ่งมีงานทำและมีรายได้ที่สามารถดำรงชีพตามสมควรแก่อัตภาพ อาชีพหนึ่งที่สำนักงานฯ ดูแลรับผิดชอบภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง คือ การที่ทหารผ่านศึกได้รับเกียรติจากรัฐบาล โดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้กรุณามอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินงานสร้างและซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดย อผศ.เห็นว่าทหารผ่านศึกเป็นผู้ที่เคยอุทิศตนเพื่อประเทศชาติมาแล้ว จึงเป็นบุคคลที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรีเหมาะสมที่จะเป็นผู้ดำเนินงานสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งเป็นเครื่องประดับพระราชทานแก่ผู้ทำความดีความชอบให้แผ่นดิน จึงได้จัดตั้ง หน่วยสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์และประณีตศิลป์ ขึ้นภายในสำนักงานฯ มาตั้งแต่ปี 2533 เป็นต้นมา หน่วยสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์และประณีตศิลป์ ได้ทำการฝึกอาชีพให้ทหารผ่านศึกผู้พิการจนมีความรู้ความชำนาญสามารถสร้างและซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้อย่างถูกต้องตามรูปแบบและสวยงามจนเป็นที่ไว้วางใจจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ อผศ.รับดำเนินการสร้างและซ่อมทุกปี ได้แก่ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งมง กุฎไทย ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.) ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.) ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นเบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) อส.ทพ.สมศักดิ์ จีนชาวนา อายุ 53 ปี เล่าว่า ขณะอายุ 21 ปี รู้สึกอยากใส่เครื่องแบบและถือปืนพอไปสอบตำรวจไม่ติดจึงสมัครมาเป็นทหารพราน ประจำอยู่ที่กรม 43 ในปี 27 ต้องไปรบที่อำเภอเบตง จ.ยะลา ขณะกำลังจะเข้าไปตีฐานข้าศึกเดินไปเหยียบกับระเบิด วินาทีแรกรู้สึกว่าชีวิตนี้คงไม่ได้เป็นทหารแล้ว เพราะไม่เคยเห็นคนพิการที่ไหนจะทำงานได้ คิดว่าต้องนอนอยู่บ้านเป็นภาระพ่อแม่แน่นอน แต่หลังจากที่พักรักษาตัวและว่างงานมานาน 5 ปี ก็ทราบข่าวจากเพื่อนทหารที่พิการเหมือนกันว่ามีการฝึกอบรมวิชาชีพนี้ ซึ่งตอนแรกมาดูแล้วแต่คิดว่าคงทำไม่ได้แต่ก็ลองฝึกดูสักระยะในตำแหน่งช่างปาดทอง เนื่องจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเก่ามีรอยถลอกหรือสึกตามอายุ จึงต้องซ่อมเพื่อทำให้ใหม่ขึ้น นับเป็นอาชีพที่น่าภาคภูมิใจ จึงเริ่มปรับสภาพจิตใจก่อนเพราะเมื่อตัดสินใจเดินทางนี้แล้ว จากที่เคยใช้ชีวิตหยาบ ๆ กลับต้องมาใช้ฝีมือละเอียดลออ ถือว่ายากมากแต่เราก็สามารถทำได้ ถือเป็นความสำเร็จสูงสุดในชีวิตถึงแม้จะพิการแต่ก็สามารถหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ ด้าน อส.ทพ.สมศักดิ์ ทองมาก อายุ 49 ปี ช่างขัดเงาและชุบโลหะ แสดงความรู้สึกว่า เคยคิดว่าสูญเสียขาไปแล้วจะเดินได้หรือไม่ พ่อแม่จะเสียใจหรือเปล่า แต่วันนี้ใส่ขาเทียมและเดินได้ตามปกติ อีกทั้งยังได้เข้ามาทำงานด้วยการผลิตของสูงอย่างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งเป็นอาชีพที่ทหารผ่านศึกมีโอกาสได้เข้ามาทำ เพราะถ้าเป็นคนทั่วไปคงไม่มีโอกาสและไม่รู้จัก การทำงานตรงนี้ถึงแม้ต้องใช้สายตามาก ๆ เพราะเป็นงานที่ประณีต ทั้งเลื่อย ฉลุ ปาดเงา เชื่อม และนำมาประกอบเป็นชิ้นเดียวกัน พอทำเสร็จก็รู้สึกภูมิใจว่ามาจากฝีมือเรามอบให้คนที่ทำคุณงามความดีให้แผ่นดิน ซึ่งไม่ใช่แค่ตัวเราที่ภูมิใจ ครอบครัวก็เช่นกันที่เรามีอาชีพที่น่าภูมิใจดูแลเขาได้ ส่วน อส.ทพ.สมชาย แก้วมะณี อายุ 52 ปี ช่างลงยาสี เล่าว่า ตกงานมา 7 ปี พอทราบข่าวว่ามีการอบรมช่างฝีมือจึงสนใจมาอบรมคิดว่าทำงานอะไรก็ได้ขอให้มีงานทำ พอมาทำจริง ๆ รู้สึกว่ายากพอสมควร ซึ่งเราพิการแค่ขาแต่สายตาเรายังดีอยู่คงไม่ยากเกินความสามารถจนกระทั่งค่อย ๆ พัฒนาฝีมือมาเรื่อย ๆ จนชำนาญเพราะเป็นงานชั้นสูงของพระมหากษัตริย์ การที่เรามีโอกาสได้เข้ามาทำแบบนี้จึงต้องทำให้ดีที่สุด นับเป็นความภาคภูมิใจในชีวิตแล้ว และ อส.ทพ.วิชาญ ผลพัฒน์ วัย 46 ปี ช่างหลอมรีด ปั๊ม ตัด โลหะ เล่าว่า หลังจากเหยียบกับระเบิดในสนามรบจนขาซ้ายขาดก็ได้รับการรักษาตัว ใส่ขาเทียมเดินได้ตามปกติก็กลับบ้านไปทำนาและเลี้ยงปลาได้ประมาณ 7-8 เดือนก็รู้สึกว่าที่นี่ ไม่ใช่ ที่ของเรา เพราะเดินตกคันนาบ่อยมาก เนื่องจากเป็นทางแคบ ๆ ไม่เหมาะกับคนขาพิการอย่างเราจึงเดินทางเข้ามากรุงเทพฯ และทราบว่ามีการประกาศฝึกอบรมช่างฝีมือของอผศ. ตอนนั้นรู้สึกว่าเป็นงานที่ยากเพราะเป็นงานฝีมือ แต่เรามีครอบครัวและมีลูกเล็กจึงพยายามฝึกฝนเพื่อจะได้มีงานและมีรายได้อีกทางมาเลี้ยงครอบครัวให้อยู่สุขสบาย ปัจจุบันมีความภาคภูมิใจในอาชีพนี้มาก จึงอยากฝากไปยังเพื่อนทหารที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ไม่ต้องกลัวบาดเจ็บหรือล้มตาย เพราะเป็นเรื่องธรรมดาของทหารที่ต้องปกป้องประเทศชาติ ที่สำคัญมี อผศ.คอยช่วยเหลือดูแลเป็นอย่างดี สุดท้ายต้องขอบคุณประชาชนที่ให้การช่วยเหลือและให้ความสำคัญกับทหารผ่านศึก ซึ่งการบริจาคของประชาชนที่มีให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลาแสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจ และทำให้ทหารผ่านศึกทุกคนระลึกถึงว่าถึงแม้จะพิการหรือปลดประจำการไปแล้ว พี่น้องประชาชนยังไม่ลืมบุญคุณไม่ลืมงานของเขาในอดีตที่ได้เสี่ยงชีวิตช่วยเหลือประเทศชาติ ซึ่งส่งผลไปถึงทหารที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันประเทศอยู่จะได้มีขวัญและกำลังใจที่ดีว่าหลังจากปลดประจำการหรือระหว่างปฏิบัติหน้าที่อยู่และประสบเคราะห์กรรมต่าง ๆ สังคมยังคงดูแลโดยมีองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเป็นหน่วยหลักในการดูแลและไม่เคยทอดทิ้ง.

ที่เก็บบทความ

2015(327)

2014(244)

2013(61)

2012(313)

การสมัครสมาชิก

การจำแนกประเภท: 39 สุขภาพสุทธิ

บา คารา 88, เมื่อวันที่ 1 ก.พ. ที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 บริเวณโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำหน่วย  เจ้าหน้าที่ตำรวจ  และกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง  ในเขตเลือกตั้งที่ 1 จ.บุรีรัมย์ 250 หน่วยเลือกตั้ง เดินทางมารับหีบบัตร บัตรลงคะแนน และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเลือกตั้ง เพื่อนำไปเก็บรักษาไว้ใช้ในการเลือกตั้ง ส.ส.ทั่วไปในวันที่ 2 ก.พ. โดยให้มีการตรวจเช็คอุปกรณ์ทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนที่จะเดินทางกลับ ส่วน กกต.จังหวัด ได้ย้ำให้ทุกหน่วย  ลงความเห็นระหว่างกรรมการในการหาที่เก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย  พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลป้องกันไม่ให้เกิดการสูญหาย  ซึ่งในวันนี้กรรมการประจำหน่วยทั้ง 9 เขตเลือกตั้ง จำนวน 2,444  หน่วย  ก็ได้เดินทางไปรับ หีบบัตร บัตรลงคะแนน และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งที่ศูนย์ประสานงานเขตเลือกตั้งที่มีอยู่ทั้งจังหวัด เพื่อเตรียมไว้ในการจัดการเลือกตั้งเช่นกัน                                                                               คติที่ใช้ในการดำเนินชีวิต? poipet589 เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 31 ม.ค. พ.ต.ท.สกล ศรีวัคพงศ์ พนักงานสอบสวน สน.ท่าข้าม รับแจ้งเหตุมีผู้ถูกแทงเสียชีวิต ที่บริเวณปากซอยบางขุนเทียนชายทะเล 9/1 ถนนบางขุนเทียนชายทะเล ตรงข้ามหน้าปั๊มเอสโซ่ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมแพทย์นิติเวช รพ.ศิริราช และมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ที่เกิดเหตุเป็นถนน 6 เลน ที่บริเวณเลนซ้ายสุดฝั่งขาเข้า พบศพ นายอำนวย แซ่ซึง อายุ 54 ปี มีบาดแผลถูกแทงด้วยมีดพับยาว 4 นิ้ว เข้าที่บริเวณหน้าอกจำนวน 2 แผล และด้านหลังท้ายทอยอีก 1 แผลจนมีดปักคา นอนเสียชีวิตอยู่ข้างรถ จยย.ฮอนด้า รุ่นแอร์เบลด สีขาวแดง ทะเบียน ลมน 200 กรุงเทพมหานคร ที่ล้มตะแคงอยู่ นอกจากนี้ยังพบรถเก๋งฮอนด้า รุ่นบริโอ สีขาว ทะเบียน ฆฬ 1815 กรุงเทพมหานคร จอดอยู่ในสภาพด้านหน้ายุบ ส่วนผู้ก่อเหตุได้ยืนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ ทราบชื่อภายหลัง คือ นายสุทธิพงศ์ แซ่ซึง อายุ 25 ปี ลูกชายของผู้เสียชีวิต อยู่บ้านเลขที่ 909/8 เพชรเกษม 63 แขวงหลักสอง เขตบางแคเมื่อถามอีกว่า นายกฯคิดว่า ถนนที่นายกฯเดินขรุขระมากเกินไปจนเดินต่อไปไม่ได้หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ถนนข้างหน้าอาจจะเป็นถนนที่ขรุขระและมีขวากหนาม แต่บางครั้งการเดินบนถนนเส้นนี้อาจทำให้รู้สึกเปล่าเปลี่ยวและอ้างว้าง แต่ตนเชื่อว่า บนเส้นทางที่มีถนนอยู่เพียงไม่กี่เส้นแต่ถนนเส้นนี้เป็นถนนที่ถูกวาง ๆ ไว้ตามระบอบประชาธิปไตย ตนเชื่อว่า วันหนึ่งทุกคนจะเดินบนถนนเส้นนี้ด้วยกัน.

ระบบเกียร์ 6 สปีด เสริมความมั่นใจยิ่งขึ้นด้วยระบบเบรกหน้าแบบทวิน ดิสก์ คาลิเปอร์ เบรมโบ 4 พ็อด พร้อมเบรกเอบีเอส มีโหมดการขับขี่ให้เลือกได้ในแบบเรซซิ่ง, สปอร์ตทัวร์ริ่ง และการขับขี่แบบทั่วไป สามารถปรับเปลี่ยนโหมดการทำงานที่ติดตั้งไว้บนสวิตช์แฮนด์ทางด้านขวา โดยแต่ละโหมดนั้นมีการควบคุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและระบบจุดระเบิดเพื่อให้เหมาะตามสไตล์ของผู้ขับขี่ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงแบกแดดประเทศอิรัก เมื่อวันที่ 1ก.พ.ว่าจากข้อมูลที่รวบรวมโดยกระทรวงสาธารณสุขมหาดไทย และกลาโหมของอิรักพบว่า มีผู้เสียชีวิต 1,013ศพ แยกเป็นพลเรือน795คนทหาร 122คน และ ตำรวจ96คนอันเนื่องมาจากเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นในประเทศอิรักในช่วงเดือนม.ค.ที่ผ่านมาเพียงเดือนเดียว เว็บ บา คา ร่า 123***ถัดมา พระปิดตา ท่านเจ้าคุณพระวรพรตปัญญาจารย์ (หลวงปู่เฮี้ยง ปุณณัจฉันโท) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรัญญิกาวาส (วัดป่า) ชลบุรี ยุคแรก สร้างปี พ.ศ. ๒๔๙๘ ผสมผงมหาเสน่ห์หลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ พุทธคุณจึงสุดยอดเมตตามหานิยมไม่เป็นรองสำนักใดเลย ตัวจริงหายากมาก องค์นี้ของ พ.ต.ท.พรชัย อมรสวัสดิศิริ หรือ ป้อม ชลบุรี เซียนสีกากีคนดังภาคตะวันออก ส่งมาโชว์เป็นวิทยาทาน  นายจิรายุ กล่าวต่อว่า สำหรับการแก้ไขปัญหาการขัดขวางการใช้สิทธิตามหน่วยเลือกตั้ง ทางพรรคได้แจกแบบฟอร์มแจ้งความให้กับผู้สมัคร เพื่อใช้ในกรณีที่ถูกขัดขวางการใช้สิทธิเลือกตั้ง นอกจากนี้ขอให้จัดชุดเฉพาะกิจถ่ายรูปแกนนำ นักการเมืองในท้องที่รวมทั้งผู้ที่เข้ามาขัดขวาง เพื่อใช้ประกอบการแจ้งความ สน.ในพื้นที่เพื่อดำเนินคดีเอาผิดกับบุคคลดังกล่าว และให้ชุดเฉพาะกิจเฝ้าระวังสถานการณ์รวมทั้งบุคคลที่ส่อว่าจะเข้ามาสร้างความวุ่นวายในพื้นที่ตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ ขอเตือนกลุ่มหัวคะแนนและกลุ่มสนับสนุน กปปส.ที่จะเข้ามาขัดขวางการเลือกตั้ง ว่าอย่ากระทำเพราะจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายได้

อ่าน(703) | แสดงความคิดเห็น(16) | ส่งต่อ(501) |

ก่อนหน้านี้:slot456

ต่อไป:สล็อต99ฟรีเครดิตreg

ฝากของไว้ให้เจ้าของ!~~

เพลง Wengong 2021-02-25

Edward Newget Air Island     ชัยชนะนัดนี้ทำให้ เซลตา บีโก เก็บเพิ่มเป็น 25 คะแนน จาก 22 นัด อันดับขยับขึ้นมาอยู่ที่ 11 ของตาราง ทาง กรานาดา มี 24 คะแนนเท่าเดิมแข่งเท่ากัน รั้งอันดับที่ 12 ของตาราง.

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 1 ก.พ. ที่หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นพ.วรงค์  เดชกิจวิกรมอดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ พร้อมกลุ่มชาวนา กว่า 100 คน เตรียมความพร้อมที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมชุมนุมกับกลุ่มกปปส. เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาเงินจำนำข้าว โดยหลังจากเมื่อช่วงเย็นวันที่ 31 ม.ค. ที่ผ่านมา ทางแกนนำชาวนาจังหวัดพิษณุโลก ได้รวมตัวกันประชุมเพื่อหาทางออกเรื่องเงินรับจำนำข้าว โดยมีข้อสรุปปัญหา 6 ข้อ คือ 1 .ชาวนาจะไม่ไปเลือกตั้ง โนโหวต 2.เข้ากรุงเทพมหานครชุมนุมเรียกร้อง 3. ปิดถนน 4.ปิดศาลากลางจังหวัด 5.พึ่งอำนาจศาลฟ้องร้องรัฐบาล และ 6.รอคอยทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ แก้ไขปัญหาหนี้สินและช่วยเหลือชาวนาที่ไม่มีเงินระหว่างรอเงินจำนำข้าวจากรัฐบาล ซึ่งหลังจากให้ที่ประชุมลงมติทำหนังสือเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเร่งรัดรัฐบาล และหาแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินและช่วยเหลือชาวนาต่อไป

จะชนะ 2021-02-25 08:01:28

เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 31 ม.ค. ร.ต.ท.วันชนะ สุขมิสา พนักงานสอบสวน สภ.บางแพ จ.ราชบุรี รับแจ้งอุบัติเหตุรถชนต้นไม้เกาะกลางถนนมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายราย บนถนนเพชรเกษม หน้าศูนย์จำหน่ายรถยนต์บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด หมู่ที่ 1  ต.วังเย็น  อ.บางแพ จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิรวมใจการกุศล ในที่เกิดเหตุพบรถกระบะโตโยต้า วีโก้ 4 ประตู สีดำ ทะเบียน กต 6735 ราชบุรี สภาพเสียหลักพุ่งชนกับป้ายจราจร และต้นไม้เกาะกลางถนนจนหักโค่น ส่วนตัวรถพังยับเยิน ที่กลางถนนพบผู้เสียชีวิต 2 ราย ทราบชื่อ นายสมชัย เทียนชัยแสง อายุ 62 ปี คนขับ อยู่บ้านเลขที่ 42 ถนนก้อนทอง ต.หน้าเมือง  อ.เมือง จ.ราชบุรี สภาพศพคอหัก  และ น.ส.เอ อายุ 15 ปี ชาวพม่า  สภาพศพกะโหลกศีรษะยุบ  นอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก  5 ราย จึงรีบนำส่ง รพ.บางแพ

โซชิง 2021-02-25 08:01:28

ขณะที่ในภาคท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก อย่าง “ศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร” นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว บอกว่า เมื่อเกิดการเลือกตั้งขึ้นแล้วก็ต้องทำให้เรียบร้อยได้จริง และมีรัฐบาลที่พร้อมเข้ามาบริหารประเทศต่อ โดยภาคการท่องเที่ยวต้องการมากที่สุด คือต้องเร่งสร้างภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวให้ต่างชาติเข้าใจได้โดยเร็วว่า มีความสงบแล้ว และพร้อมรับนักท่องเที่ยวได้  เช่นเดียวกับที่ “ปิยะมาน เตชะไพบูลย์” ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) มองไว้ด้วยเช่นกันว่า จะอย่างไรการท่องเที่ยวยังเดินหน้าต่อไปได้ แม้ว่าเวลานี้ไม่มียอดนักท่องเที่ยวใหม่เข้ามาก็ตามเพราะไม่มั่นใจเรื่องความปลอดภัย แต่ก็เป็นเรื่องที่ต้องเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนหันมาให้ความร่วมมือกัน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวโดยเร็วที่สุด รวมทั้งต้องทำให้ภาพลักษณ์ของไทยกลับมาเป็นเมืองแห่งรอยยิ้มให้ได้ในเร็ววัน ,ฝ่ายที่ใช้สิทธิด้วยการไม่ออกไปใช่สิทธิมองว่า การ “โนโหวต”น่าจะเป็นคำตอบมากกว่าการไป “โหวตโน” ซึ่งนอกจากไม่มีผลทางกฎหมายยังไม่สามารถความรู้สึกที่มีต่อการเลือกตั้งได้ การ “โหวตโน”นั้นอธิบายได้เพียงว่า ไม่เลือกใครเท่านั้น แต่ไปตอบคำถามให้อีกฝ่ายไปในตัวว่า เอาการเลือกตั้งก่อนการปฎิรูป หรือแม้แต่การทำ “บัตรเสีย”ทั้งในคูหาหรือมีการ “ฉีกบัตร” ก็ล้วนแต่เพิ่มน้ำหนักให้กับการเลือกตั้งทั้งสิ้น。เมื่อถามว่า ฝ่ายที่คัดค้านการเลือกตั้งก็ประกาศชัดแล้ว หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เชื่อว่า การเลือกตั้งจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสามารถนับผลคะแนนได้ เนื่องจากกลุ่มผุ้ชุมนุมกปปส.แสดงเจตนารมณ์ชัดเจนแล้วว่า จะไม่เดินทางไปปิดล้อมหน่วยเลือกตั้งต่าง ๆ อีกทั้งประเมินจากความตั้งใจของประชาชนที่ต้องการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็มีเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกัน。

แต่เดือน 2021-02-25 08:01:28

สำหรับบิ๊กไบค์ที่คุณมาร์คอยากจะเป็นเจ้าของเพิ่มอีกสักคัน ต้องเป็นไทรอัมพ์ ทรักซ์ตัน., เมื่อวันที่ 1 ก.พ. ที่ศูนย์ประสานแผนอำเภอเมืองพิษณุโลก ซึ่งเป็นสถานที่รับหีบบัตรและอุปกรณ์การเลือกตั้งเขต 2 โซนอำเภอเมืองพิษณุโลก ได้มีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วย เดินทางมารับหีบบัตรและอุปกรณ์ที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งได้แจกจ่ายเพื่อใช้จัดการเลือกตั้งในวันที่ 2 ก.พ. นี้ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่ถูกขัดขวางจากกลุ่มมวลชน ทำให้การรับหีบบัตรปละอุปกรณ์เป็นไปด้วยดีและคึกคัก 。วันนี้(31ม.ค.) ที่โรงแรมรามาการ์เด้นท์กรุงเทพฯ มีการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการศึกษาครั้งที่ 7 เรื่อง “การใช้ข้อมูลเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจากประสบการณ์ของประเทศบราซิล”จัดโดยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.) ซึ่งดร.ไกรยสภัทราวาท ผุ้เชี่ยวชาญนโยบายด้านเศรษฐศาสตร์การศึกษา สสค.กล่าวว่า บราซิลเริ่มปฏิรูปการศึกษาในปี2542 พร้อมกับไทย แต่บราซิลมีพัฒนาการทางการศึกษาอย่างก้าวกระโดด เห็นได้จากคะแนนสอบพิซ่า(PISA)ที่เพิ่มเกือบ 40 คะแนนในเวลา 10 ปี ถือว่าเร็วเป็นอันดับหนึ่งจาก 65ประเทศที่เข้าร่วมการประเมิน ในขณะที่คะแนนของเด็กไทยกลับลดลงอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งบราซิลยังเพิ่มงบประมาณด้านการศึกษาไม่มากแต่ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ไทยทุ่มงบประมาณด้านการศึกษาถึง 1 ใน 4ของงบประมาณประจำปี ซึ่งสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกแต่ผลสัมฤทธิ์กลับไม่สัมพันธ์กับเงินที่ทุ่มลงไป ซึ่งหากยังเป็นอยู่เช่นนี้เชื่อว่าอีกไม่กี่ปีบราซิลคงวิ่งไปไกลจนเราตามไม่เห็นฝุ่นอย่างแน่นอน。

จีหยุด 2021-02-25 08:01:28

ฉะนั้นการ “โนโหวต” จึงเป็นการต่อสู้ตามกระบวนการประชาธิปไตยที่กปปส.หยิบมาใช้ เพราะกปปส.ซึ่งก็มีส่วนหนึ่งเป็นอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ที่มีความคิดว่าจะ “โนโหวต” ด้วยเหตุผลว่าไปแล้วไม่สามารถใช้สิทธิได้ ซึ่งเป็นเหตุให้แจ้งเหตุแล้วไม่ทำให้เสียสิทธิ หรือไม่ไปใช้สิทธิโดยไม่กลัวเสียสิทธิเพราะหากไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งส.ว.เลือกตั้งซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนเม.ย.สิทธิทางการเมือง 3 ประการก็จะกลับมา มองว่า คะแนนของพรรคกับคะแนนของคนชั้นกลางกับคนชั้นรากหญ้าซึ่งไม่พอใจกับนโยบาย “จำนำข้าว”อย่างรุนแรงและคะแนนจาก กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย จะ “สูสี”กับคะแนนของผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ และน่าที่จะ “มากกว่า”คะแนนที่เลือกพรรคเพื่อไทย, เมื่อวันที่1ก.พ.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊กส่วนตัว"Suranand Vejjajiva" เพ่ือชี้แจงกรณีที่นายสมเกียรติ อ่อนวิมล นักวิชาการด้านการสื่อสารมวลชน กล่าวพาดพิงเกี่ยวกับหนังสือ “จับเข่าคุย ทักษิณ ชินวัตร” โดยมีใจความว่า "1.การแปลหนังสือชุด “Giants of Asia” เล่มที่เกี่ยวกับอดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ที่มีชื่อว่า “ Conversations with Thaksin”หรือ “ จับเข่าคุย ทักษิณ ชินวัตร ” ที่นาย Tom Plate นักข่าวอาวุโสชาวสหรัฐอเมริกาเป็นผู้เขียน ซึ่งผมเป็นผู้แปล และสำนักพิมพ์มติชนเป็นผู้จัดพิมพ์นั้น เป็นความคิดริเริ่มของผมโดยหารือกับนาย Tom Plate และสำนักพิมพ์ จากความคิดที่ว่าเป็นหนังสือเล่มนี้มีความน่าสนใจ และให้เห็นอีกมุมมองที่ไม่ค่อยมีผู้บันทึกไว้เป็นเรื่องเป็นราว ด้วยเป็นเพราะนาย Tom Plate มีโอกาสที่ได้เข้าถึงและสัมภาษณ์พ.ต.ท.ทักษิณ อย่างใกล้ชิดเป็นกันเอง อันเป็นสไตล์การทำข่าวของเขา ทั้งนี้สำนักพิมพ์มติชนยังได้ตัดสินใจแปลและจัดพิมพ์หนังสือในชุดนี้อีกสองเล่มคือ“ จับเข่าคุย ลีกวนยิว ”และ “ จับเข่าคุย มหาธีร์ โมฮัมหมัด ” ในคราวเดียวกันด้วย 。ทั้งนี้ หากข้ออ้างของไวลด์ชไตน์ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นความจริง กรณีอื้อฉาวดังกล่าวที่เกิดขึ้นเพียงเพราะความต้องการ "ลงโทษ" นายกเทศมนตรีเมืองฟอร์ตลีจากพรรคเดโมแครต ฐานไม่ให้ความสับสนุนคริสตีในศึกเลือกตั้งรักษาตำแหน่งผู้ว่าการรัฐอีกหนึ่งสมัย เมื่อเดือนพ.ย. อาจทำให้เส้นทางก้าวขึ้นสู่การเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกัน ในการลงสมัครรับเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในปี 2559 ของคริสตีไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบอีกต่อไป。

วัง เจี้ยน 2021-02-25 08:01:28

ในฮาร์ดดิสก์ของเวดีนมีข้อมูลของสมองหลายร้อยตัวอย่างที่เก็บไว้ในรูปภาพสามมิติสวย งาม มีทั้งสมองลิง หนู และมนุษย์ รวมถึงสมองของผมด้วย เวดีนเชิญให้ผมเดินทางท่องไปในศีรษะของตัวเอง ,หลังเกิดเหตุ พล.ต.ต.ณรงค์ชัย วงศ์สามี ผบก.ภ.จว.น่าน  ได้ลงมาดุที่เกิดเหตุด้วยตนเอง โดยสั่งการให้กองพิสูจน์หลักฐาน เร่งทำการตรวจสอบอย่างเร่งด่วน พร้อมกับเรียกประชุมทีมสืบสวน ทั้งนี้ พล.ต.ต.ณรงค์ชัย เปิดเผยว่า ยังไม่สามารถบ่งชี้แน่ชัดได้ว่าเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นจากสาเหตุอะไร โดยได้ตั้งไว้ 2ประเด็นคือ อุบัติเหตุ หรือการลอบวางเพลิง โดยให้น้ำหนักไปที่ประเด็นหลังมากกว่า ซึ่งจะเร่งหาพยานหลักฐาน สืบหาข้อเท็จจริงต่อไป. 。“โครงสร้างทั้งหมดของสมองได้รับการเปิดเผยแล้วครับ” ลิกต์แมน กล่าว 。

ความคิดเห็นที่ร้อนแรง
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

เข้าสู่ระบบ จดทะเบียน

บาคาร่าเว็บไหนดีline| แจก เครดิต ฟรี 2019 ล่าสุด ไม่ ต้อง ฝาก| ดูราคาฟุตบอล| เกม kiss918| scg9 ยิง ปลา| gameยิงปลาxbox| บา คา ร่า 787| ฝาก20ฟรี100| เครดิต ฟรี 500 ไม่ ต้อง ฝาก ไม่ ต้อง แชร์ 2020| เกมส์สล็อตผลไม้ได้เงินจริง| 168bet slot| slotxo โปร 100| แทงบอลชุด.nova| ทดลองเล่นเสือมังกร| บา คา ร่า ufastar| ซื้อ ฟรี ส ปิ น w88| เครดิต ฟรี สล็อต ไม่ ต้อง ฝาก| jokerslot69| slot pg ฝาก 20 ได้ 100| แจก เครดิต ฟรี 50| ยิง ปลา ไม่มี ขั้น ต่ํา| บอลวันนี้ผล| jokerslot123| bonus slotxo| winner88club| ดูบอลที่เด็ด| roma เครดิต ฟรี| slot ไม่มี ขั้น ต่ํา| เกม แคน ดี้ สล็อต| บา คา ร่า ฟรี 100 บาท| ฝาก 1 บาท รับ 100 ล่าสุด| slotromajoker| slot เครดิต ฟรี ไม่ ต้อง ฝาก 2020| ผลบอลลีกวันอังกฤษเมื่อคืน| เกม สล็อต ที่ ได้ เงิน ง่าย| สมัคร บา คา ร่า ฟรี ไม่ ต้อง ฝาก| gameตกปลาเหมือนจริง| บา คา ร่า 79| พนันบาสgk| pg slot 100| สุต บา คารา| โจ๊กเกอร์สล็อต999| สล็อต รับ โบนัส 100| เกมส์ สล็อต โจ๊ก เกอร์ 888| มังกรเสือwakeup| เว็บพนันสล็อตwinner| ลอตเตอรี่ปลอม| แทงบอลคาสิโนเว็บพนันบอล| winslot888| เครดิต บา คา ร่า| slot ฝาก 10 บาท ได้ 100| mafia99th เกมส์ พา รวย| สล็อต789info| wallet slot ฝาก 10| เกมสล็อต777win| slot ฝาก เงิน ผ่าน วอ เลท| เทคนิคยิงปลาkerry| สล็อตฝาก100ฟรี100pantip| ซุปเปอร์ สล็อต| สล็อต99ฟรีเครดิตgarena| สล็อต เครดิต ฟรี แค่ สมัคร| โจ๊ก เกอร์ เกม 123| บอลฟรีลีกอังกฤษคืนนี้| citibankกดเงินสดผ่อน| allbet69| สล็อต666full| slotxo เกม ฟรี| 123vip| แจกเครดิตฟรีไม่ต้องฝาก918kiss| สล็อต ฝาก วอ เลท| 918kiss เครดิต ฟรี ไม่ ต้อง ฝาก 2020| บา คา ร่า 918kiss| สมัคร mega888 ฟรี เครดิต| เกม ฝาก 10 ได้ 100| คํานวนผลบอลnba| slotxo spin999| บา คา ร่า c01| ลงทะเบียนรับเครดิตฟรี| gameslotyangbisamenghasilkanuang| ฝาก 5 รับ 100 ล่าสุด| เกมส์ 777| 88 joker ได้ เงิน จริง ไหม| คาสิโนฟรีเครดิต2019| เกมส์ สล็อต ออนไลน์ pantip| 69slot| slot น้อง ใหม่| โหลด เกมส์ slotxo| เกมรูเล็ตxbox| สล็อตทรูมันนี่nct| ผลบอลสดเมื่อคืนวาน| สล็อต888ฟรีเครดิต100| บา คา ร่า ไม่ ต้อง ลงทุน|